Сертификат за електронско потпишување

за физичко лице и овластено физичко лице на правно лице
  • Дигиталниот сертификат се користи за електронски потпис на документи кои ги издавате во електронски облик.
  • Со него се потврдува идентитетот на носителот на сертификатот, како и автентичноста на испратениот документ.
  • Може да се користи за електронско потпишување на документи, безбедна електронски комуникаицја, за автентикација при пристап на апликации како и за енкрипција на документи.
  • Дигиталните сертификати на КИБС се глобално прифатени, не се потребни дополнителни прилагодувања во оперативните системи и веб прелистувачи за нивно користење. Со ова КИБС е прв и единствен на пазарот во Република Македонија кој издава сертификати кои во процесот на креирање на парот на клучеви се потпишани од светски препознатлив бренд VeriSign.

Повеќе информации

Сертификат за електронски печат

За електронски печат на правни лица
  • Дигиталниот сертификат се користи за електронски печат на документи кои ги издавате во електронски облик.
  • Со него се обезбедува диказ дека определен електронски документ е издаден од соодветно правно лице, се обезбедуваат сигурност во потеклото и интегритетот на документот врз кој е ставен електронски печат од правно лице.
  • Дигиталните сертификати на КИБС се глобално прифатени, не се потребни дополнителни прилагодувања во оперативните системи и веб прелистувачи за нивно користење.
  • Со ова КИБС е прв и единствен на пазарот во Република Македонија кој издава сертификати кои во процесот на креирање на парот на клучеви се потпишани од светски препознатлив бренд VeriSign.

Повеќе информации

Ценовник за сертификати и дополнителни услуги

преземи

Често поставувани прашања

Прегледај