Комбинирајте ја едноставноста и безбедноста со решение за испорака на датотеки

Заштитата на чувствителни податоци е од огромно значење во денешното опкружување. MailTube овозможува безбеден метод со ревизорска трага за испорака на датотеки кон и надвор од компанијата.

 

Што е MailTube?

MailTube е новo, сеопфатнo решение за безбедна размена на датотеки кое се прилагодува на потребите и ограничувањата на компаниите од сите видови и големини. MailTube ги почитува различните приватни, регулаторни и безбедносни ограничувања на секој клиент и им овозможува на компаниите да ги надгледуваат и следат сите разменети документи.

Безбедно но едноставно решение:

  • Безбедноста е најголем приоритет. Помеѓу другите безбедносни механизми платформата користи шифрирање AES-256. Овој напреден стандард денес е најчесто користен и има најсигурен алгоритам за шифрирање.
  • Едноставна и интуитивна веб-базирана платформа на која може да се пристапи со едноставен интернет прелистувач. Оттука не е потребна никаква интервенција на корисничките работни станици.

MailTube е дизајниран да го поддржува побарувањето за дигитализирање на деловните процеси

Услуга MailTube Безбедна и гарантирана испорака на датотеки
Начини на автентикација  X.509

 лозинка за регистриран корисник и пристап за гостин
Прилагодување кон деловни потреби Динамична контрола на функции за кориснички пристапни и ралични средства за автентикација

 Грануларно управување со правата за пристап и делегирање, периодична или присилна замена на лозинка

 Урнеци на повеќејазични пораки со текст во повеќе формати вклучително HTML, како и приспособливи графички теми

 Вградените безбедносни механизам за борба против брутален напад, филтрирање на XSS и т.н.

 Целосна можност за следење на активностите

  Интегрирана ревизорска функција
Технички предуслови работна станица, оперативен систем, web-прелистувач email-клиент
   
Услуга MailTube Безбедна и гарантирана испорака на датотеки
Начини на автентикација  X.509

 лозинка за регистриран корисник и пристап за гостин
Прилагодување кон деловни потреби Динамична контрола на функции за кориснички пристапни и ралични средства за автентикација

 Грануларно управување со правата за пристап и делегирање, периодична или присилна замена на лозинка

 Урнеци на повеќејазични пораки со текст во повеќе формати вклучително HTML, како и приспособливи графички теми

  Вградените безбедносни механизам за борба против брутален напад, филтрирање на XSS и т.н.

 Целосна можност за следење на активностите

  Интегрирана ревизорска функција
Технички предуслови работна станица, оперативен систем, web-прелистувач email-клиент
   

Ценовник за услуга MailTube

преземи

Често поставувани прашања

Прегледај